Adab-adab Menuntut Ilmu

ADAB-ADAB PENUNTUT ILMU.   Hendaknya membersihkan hati dari segala kotoran hati agar memudahkannya dalam mendapatkan ilmu, menghafalkannya, dan mengembangkan ilmu tersebut. Hendaknya memutuskan hubungan dengan kesibukan-kesibukan yang dapat mengganggu konsentrasinya dalam rangka memudahkan untuk mendapatkan ilmu, dan ridha dengan sedikitnya makanan serta bersabar atas sempitnya kehidupan. Hendaknya tawadhu’ (rendah hati) terhadap ilmu yang dipelajarinya, begitu...
Read More