Khalid bin al-Walid

KHALID BIN AL-WALID   “Khalid bin al-Walid adalah salah satu dari pedang-pedang Allah yang dihunuskan-Nya kepada kaum musyrikin.” (Muhammad, Rasulullah )   Suatu hari, Abu Bakarpernah berkata: “Kaum wanita tidak mampu lagi melahirkan orang seperti Khalid.”   Inilah dia, hari-hari terus berlalu dan tahun demi tahun terus berlangsung, namun kita sama sekali tidak pernah melihat ada seseorang yang sepertinya, padahal umat sangat membutuhkan adanya Khalid yang lahir setiap...
Read More