Tafsri Juz Amma

Featured!
Shahih Tafsir Ibnu Katsir Juz Amma

Tafsir Ibnu Katsir merupakan salah satu kitab tafsir yang paling banyak diterima dan tersebar di tengah ummat ini. Imam Ibnu Katsir telah menghabiskan waktu yang sangat lama untuk menyusunnya.

Learn More

Rp 98.000

  • Availability: in stock
TFIBN JA